Algemene Voorwaarden 2020-01-29T15:05:39+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POWER IMAGE

Wanneer een klant een afspraak maakt met Power Image dan gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze hieronder zijn beschreven.

 1. Iedere opdracht wordt schriftelijk via mail door Power Image bevestigd.
 2. Betaling dient voorafgaand aan de fotoshoot plaats te vinden op Rabobank rekeningnummer NL 43 RABO 01905.48. 215 t.n.v. Power Image onder vermelding van de naam en datum van de fotoshoot. Tenzij anders overeengekomen.
 3. Annuleren van een fotoshoot kan tot 24 uur voor de afspraak en dient door Power Image te worden bevestigd. Wanneer de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden gemaakte onkosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal 50% van de overeengekomen kosten van desbetreffende afspraak.
 4. Bij annulering van contractueel overeengekomen activiteiten binnen 4 weken vóór aanvang van de opdracht, wordt 50% van het totale factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van de opdracht, wordt het volledige factuurbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De levertijd van het product is afhankelijk van de opdracht. Dit wordt per opdracht besproken.
 6. Digitale bestanden worden alleen in jpeg aangeleverd. Het is niet toegestaan om de foto’s anders te bewerken dan door Power Image is aangeleverd, of om digitale bestanden op het internet te plaatsen of af te drukken in een andere bewerking. Dit geldt voor een andere uitsnede, kleurbewerking, of andere nabewerkingen. (ook niet op social media zoals Facebook, Instagram, etc.)
 7. Voor optimale kleurbewerkingen en correcties werkt Power Image met een gekalibreerd beeldscherm. Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is. Om die reden is Power Image niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 8. Als digitale bestanden worden afgedrukt is Power Image niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.
 9. De originele bestanden blijven door Power Image tot 10 jaar na de opdracht bewaard. Daarna worden ze verwijderd.
 10. Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto’s rechtenvrij afleveren bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen voor de opdrachtgever en niet voor commerciële doeleinden. Tenzij anders overeengekomen.
 11. Het is niet toegestaan dat klant de digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden en/of gebruikt voor exposities, zonder schriftelijke toestemming van Power Image.
 12. Power Image plaatst regelmatig foto’s van gemaakte opdrachten op de website, of op social media. Dit om (toekomstige) klanten een goede indruk te geven wat er allemaal mogelijk is. Voordat Power Image foto’s voor eigen gebruik publiceert zal Power Image altijd schriftelijk toestemming van de klant vragen.
 13. Ik vind het erg leuk als de door mij gemaakte foto’s op social media worden geplaatst. Wel wil ik je vragen om de naam Power Image als maker van de foto te vermelden.
 14. Alle bestanden, teksten, foto’s en voorstellingen op deze site zijn eigendom van Power Image en mogen zonder schriftelijke toestemming van Power Image niet door derden worden gebruikt.
 15. Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sluit Power Image iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de site van Power Image beschikbaar is uit.

BOEK HIER JOUW FOTOSHOOT

MIJN WERK, MIJN PASSIE